Χορος Τις Μαριας - Ρουμλουκι

-[Παπαχρήστος 1960, 52] Αλεξάνδρεια (Γιδάς): Γυναικείος χορός που αποτελείται από τρία μέρη, δύο πολύ αργά ενώ το τρίτο γρήγορο. Ητο τελείως άγνωστος ο χορός αυτός μέχρι τον Ιανουάριον του 1953, όπου επεσκέφθην το Γιδά προς συλλογήν των τοπικών χορών, και εδιδάχθη δια πρώτην φοράν εις τον όμιλον διαδόσεως ελληνικών χορών της κας Δόρας Στράτου, όπου εμφανίστηκε από σκηνής το ίδιον έτος. Περιγραφή βημάτων, σχήματα πελμάτων και μουσική καταγραφή. -[Στράτου 1970;, αδημ.] Γιδάς: Ανακαλύφθηκε, κινηματογραφήθηκε και χορεύεται στο θέατρό μας ο χορός Κυρά Μαρία. -[Στράτου 1979, 93] Γιδάς (Αλεξάνδρεια) Ημαθίας: Στο χορό Κερά-Μαρία η πρωτοχορεύτρια κρατάει το μαντήλι και το μεταχειρίζεται όπως η πρωτ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Pinterest App Icon
  • Google+ App Icon
  • YouTube Classic

© 2019 Institute of Hellenic Dance & Culture

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Pinterest App Icon
  • YouTube Classic